03 กระเบื้องไวนิล

08 ชุดโต๊ะเก้าอี้หวาย

12 ไฟLED/ไฟโซล่าเซลล์